SERVICII DE INGINERIE GEOTEHNICĂ  ȘI ExecuȚie PiloȚi ForaȚi

Robotech Logistics are capacitatea de a realiza prin intermediul specialiștilor din echipă următoarele activități:

Activități de teren

 •  Piloți forați
 • Foraje geotehnice mecanizate și semi-mecanizate
 • Foraje pentru alimentări cu apă
 • Penetrări dinamice
 • Carotaj beton și asfalt

Monitorizare geotehnică

 • Monitorizare inclinometrică
 • Monitorizare piezometrică
 • Monitorizare topografică

Încercări de laborator

 • Laborator autorizat grad II
 • Profil GTF – Geotehnică și teren de fundare
 • Echipamente automatizate, cu softuri de prelucrare a datelor
 • Penetrări dinamice
 • Carotaj beton și asfalt

Proiectare geotehnică și fundații speciale

 • Studii geotehnice și de stabilitate pentru construcții civile, drumuri, poduri, alunecări de teren, parcuri eoliene
 • Proiectare fundații speciale (pereți mulați, piloți, barete) cu softuri pe baza de element finit și metode echilibru limită
 • Proiectare incinte adânci în zone urbane conform NP120 – 2014, SR EN 1997-1 și NP 124 – 2010
 • Proiectare lucrări de sprijinire și consolidare amplasamente în zonă de versant
 • Proiectare sisteme de fundații pentru turbine eoliene
 • Proiectare îmbunătățire teren în suprafață (pernă cu aport de material) și în adâncime (incluziuni din diferite materiale si multiple tehnologii de execuție)
 • Proiecte testare piloți forați
 • Proiecte de monitorizare geotehnică și urmărire a comportării în timp

Asistență tehnică

 • Asistență tehnică pentru lucrări domeniul Af
 • Consultanță în domeniul geotehnică și fundații

Verificare și expertizare la cerința AF

 • Verificare tehnică la cerința Af
 • Expertizare tehnică la cerința Af prin colaborare cu experți atestați

Piloți forați

Atunci când terenul de fundare nu poate prelua sarcinile transmise de construcție prin intermediul unor fundații directe, este necesară transmiterea încărcării în adâncime la terenul bun de fundare, prin intermediul piloților forați.

Fundațiile pe piloți sunt utilizate la scară largă pentru toate tipurile de construcții inginerești, acestea făcând parte din categoria fundațiilor speciale.

În zonele urbane, așa cum rezultă din studiile prezentate în literatura de specialitate, terenurile bune de fundare în vederea fundării directe sunt din ce în ce mai puține. Astfel, pentru a construi în continuare în zone urbane, inginerii sunt cu adevărat provocați pentru a găsi soluții inginerești de a edifica construcții pe terenuri cu suprafețe mici, în pantă, cu potențial de alunecare sau slabe de fundare.

Piloții forați prezintă următoarele avantaje:

 • Limitează tasările relative și astfel se elimină riscul de apariție a degradărilor
  la partea văzută a construcțiilor
 • Se elimină volumele mari de săpătură pentru a ajunge la terenul bun de fundare și umplutură compactată în vederea fundării directe
 • Pot fi executați în orice tip de teren coeziv și necoeziv prin diferitele tehnologii de execuție
 • Rapiditate în execuție, posibilitate de realizare a lucrărilor în orice anotimp, indiferent de condițiile meteorologice